Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Przemysława W. Radzika w sprawie statusu czynności wyjaśniających dotyczących sędziego Leszka Mazura

22 października 2019

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika z 22 października 2019 r. w sprawie statusu czynności wyjaśniających w przedmiocie możliwej nieusprawiedliwionej nieterminowości w sporządzaniu uzasadnień orzeczeń przez Leszka Mazura, sędziego Sądu Okręgowego w Częstochowie.