Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Robertowi K., sędziemu Sądu Apelacyjnego w Katowicach

19 kwietnia 2020

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika postępowania dyscyplinarnego przeciwko Robertowi K., sędziemu Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Zgodnie z treścią zarzutu dyscyplinarnego ww. sędzia 30 grudnia 2019 r. o godzinie 21:48:15, na ustalonym odcinku drogi krajowej nr 1, prowadząc samochód osobowy nie zastosował się do istniejącego na tym odcinku drogi ograniczenia prędkości do 70 km/h w ten sposób, że kierował pojazdem z prędkością 96 km/h, przez co, wyczerpując znamiona wykroczenia z art. 92a Kodeksu wykroczeń, uchybił godności urzędu.

W toku przeprowadzonych w tej sprawie czynności wyjaśniających ustalono, że w powołując się na pełniony urząd, w pisemnym oświadczeniu z 24 stycznia 2020 r., obwiniony odmówił przyjęcia mandatu karnego.