Korespondencja Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

13 maja 2020

Publikujemy korespondencję Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z Rzecznikiem Praw Obywatelskim Adamem Bodnarem w sprawie określanej przez RPO jako „domniemana próba zdyskredytowania Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia”.