Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Przemysława W. Radzika w sprawie nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych przez adwokata Michała Romanowskiego

6 maja 2021

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika w sprawie nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych przez adwokata Michała Romanowskiego.