Kontakt z Rzecznikiem

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych
ul. Rakowiecka 30
02-528 Warszawa

tel.: 22 379 28 73 (sekretariat)
fax: 22 379 28 76

email: rzecznik.dyscyplinarny@krs.gov.pl (sekretariat)
kontakt w sprawach technicznych: administrator@rzecznik.gov.pl (informacje przesyłane na ten adres nie wpływają do Sekretariatu Rzecznika!)