Sędzia Michał Lasota

  • urodzony 23 listopada 1977 r. w Bydgoszczy
  • ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2001 r.
  • od 2006r. asesor sądowy
  • od 2009 r. sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim, od stycznia 2018 r. pełni funkcję Prezesa tego Sądu
  • od 18 czerwca 2018 r. pełni funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych
  • od 1 stycznia 2019 r. orzeka w Sądzie Okręgowym w Warszawie na podstawie delegacji na czas nieokreślony