Stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, SSA Piotra Schaba w sprawie opracowania p.t. „Wymiar sprawiedliwości pod presją. Represje jako metoda walki o przejęcie kontroli nad władzą sądowniczą i prokuraturą w Polsce w latach 2015-2023”od redakcją Jakuba Kościerzyńskiego.

20 maja 2024

Zobacz:

Publikujemy Stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, SSA Piotra Schaba w sprawie opracowania p.t. „Wymiar sprawiedliwości pod presją. Represje jako metoda walki o przejęcie kontroli nad władzą sądowniczą i prokuraturą w Polsce w latach 2015-2023” pod redakcją Jakuba Kościerzyńskiego.

Stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, SSA Piotra Schaba z 20 maja 2024 r.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z 29 kwietnia 2024 r.

29 kwietnia 2024

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z 29 kwietnia 2024 r. dotyczący tekstu opublikowanego na portalu OKO.press dnia 28 kwietnia 2024 roku, p.t. „Schab ściga sędziów z Poznania i straszy zarzutami karnymi. Za apel o rezygnację prezesa od Ziobry” oraz zamieszczamy skan pisma Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, Mateusza Bartoszka z 14 grudnia 2023 r.

Zobacz:

komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z 29 kwietnia 2024 r. oraz

skan pisma Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, Mateusza Bartoszka z 14 grudnia 2023 r.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, SSA Piotra Schaba z 22 kwietnia 2024 r.

22 kwietnia 2024

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z 22 kwietnia 2024 r. w związku z tekstem autorstwa Mariusza Jałoszewskiego, zamieszczonym dnia 19 kwietnia 2024 r. na portalu OKO. press pod tytułem „Schab znowu ściga niezależnych sędziów. Robi dyscyplinarkę sędzi Barańskiej – Małuszek z Iustitii”.

Zobacz:

komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z 22 kwietnia 2024 r.

Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie SSO Adama Jaworskiego z 15 kwietnia 2024 r.

15 kwietnia 2024

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie SSO Adama Jaworskiego zawierający informację o wyroku nakazowym Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie z 4 kwietnia 2024 r.

Zobacz komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie SSO Adama Jaworskiego z 15 kwietnia 2024 r.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z 3 kwietnia 2024 r.

3 kwietnia 2024

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z 3 kwietnia 2024 r. w związku z wprowadzającym w błąd opinię publiczną artykułem redaktora Łukasza Woźnickiego zatytułowanym „Akta w ukryciu”, opublikowanym w Gazecie Wyborczej w dniu 2 kwietnia 2024 r. oraz zamieszczamy skan pisma Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z 11 marca 2024 r. skierowanego do Ministra Sprawiedliwości, Adama Bodnara.

Zobacz:

komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z 3 kwietnia 2024 r. oraz

skan pisma Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z 11 marca 2024 r. skierowanego do Ministra Sprawiedliwości, Adama Bodnara.

Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, sędziego Jakuba Iwańca z 29 stycznia 2024 r.

29 stycznia 2024

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, sędziego Jakuba Iwańca z 29 stycznia 2024 r. dotyczący powołania nadzwyczajnego Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości do prowadzenia sprawy SD 1/24, w której podjął i prowadzi czynności wyjaśniające dotyczące prowadzenia niedopuszczalnego prawnie postępowania wykonawczego w sprawie rozpoznanej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.

Zobacz komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, sędziego Jakuba Iwańca z 29 stycznia 2024 r.

Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, SSA Przemysława W. Radzika z 15 stycznia 2024 r.

16 stycznia 2024

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, SSA Przemysława W. Radzika z 15 stycznia 2024 r. dotyczący podjęcia z urzędu czynności wyjaśniających w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego z art. 107 § 1 pkt 1 i 5 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.) przez ustalonego sędziego Sądu Okręgowego.

Zobacz: Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych SSA Przemysława W. Radzika z 15 stycznia 2024 r.

Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, sędziego Jakuba Iwańca z 8 stycznia 2024 r.

9 stycznia 2024

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, sędziego Jakuba Iwańca z 8 stycznia 2024 r. dotyczący podjęcia z urzędu czynności wyjaśniających w sprawie ewentualnych przewinień dyscyplinarnych o znamionach przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, polegających na wszczęciu i prowadzeniu niedopuszczalnego prawnie postępowania wykonawczego w sprawie rozpoznanej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.

Zobacz komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, sędziego Jakuba Iwańca z 8 stycznia 2024 r.