Sędzia Piotr Schab

  • urodzony 16 września 1968 r. w Warszawie
  • ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim w 1993 r.
  • od 1996 r. orzeka w pionie karnym sądów warszawskich
  • od kwietnia 2004 r. sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie
  • od 4 czerwca 2018 r. pełni funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych
  • od 26 maja 2020 r. sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie (wcześniej orzekał w tym Sądzie na podstawie delegacji)