Publikujemy zapis obrazu i dźwięku czynności przesłuchania w charakterze świadka sędziego Tomasza Szmydta z 20 września 2019 r.

9 maja 2022

Zgodnie z zarządzeniem Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z 4 maja 2022 r. publikujemy zapis obrazu i dźwięku czynności przesłuchania w charakterze świadka sędziego Tomasza Szmydta z 20 września 2019 r. w sprawie RDSP 712-69/19, dotyczącej tak zwanej „afery hejterskiej”. Zapis nie zawiera zeznań dotyczących danych wrażliwych świadka i jego najbliższych. Czynność procesowa została przeprowadzona z zachowaniem przepisów procedury karnej, po uprzednim pouczeniu świadka o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, co w protokole z tej czynności, świadek potwierdził własnoręcznym podpisem. 

Zobacz: zapis obrazu i dźwięku czynności przesłuchania w charakterze świadka sędziego Tomasza Szmydta z 20 września 2019 r.