Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z 3 kwietnia 2024 r.

3 kwietnia 2024

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z 3 kwietnia 2024 r. w związku z wprowadzającym w błąd opinię publiczną artykułem redaktora Łukasza Woźnickiego zatytułowanym „Akta w ukryciu”, opublikowanym w Gazecie Wyborczej w dniu 2 kwietnia 2024 r. oraz zamieszczamy skan pisma Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z 11 marca 2024 r. skierowanego do Ministra Sprawiedliwości, Adama Bodnara.

Zobacz:

komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z 3 kwietnia 2024 r. oraz

skan pisma Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z 11 marca 2024 r. skierowanego do Ministra Sprawiedliwości, Adama Bodnara.

Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, sędziego Jakuba Iwańca z 29 stycznia 2024 r.

29 stycznia 2024

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, sędziego Jakuba Iwańca z 29 stycznia 2024 r. dotyczący powołania nadzwyczajnego Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości do prowadzenia sprawy SD 1/24, w której podjął i prowadzi czynności wyjaśniające dotyczące prowadzenia niedopuszczalnego prawnie postępowania wykonawczego w sprawie rozpoznanej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.

Zobacz komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, sędziego Jakuba Iwańca z 29 stycznia 2024 r.

Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, SSA Przemysława W. Radzika z 15 stycznia 2024 r.

16 stycznia 2024

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, SSA Przemysława W. Radzika z 15 stycznia 2024 r. dotyczący podjęcia z urzędu czynności wyjaśniających w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego z art. 107 § 1 pkt 1 i 5 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.) przez ustalonego sędziego Sądu Okręgowego.

Zobacz: Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych SSA Przemysława W. Radzika z 15 stycznia 2024 r.

Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, sędziego Jakuba Iwańca z 8 stycznia 2024 r.

9 stycznia 2024

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, sędziego Jakuba Iwańca z 8 stycznia 2024 r. dotyczący podjęcia z urzędu czynności wyjaśniających w sprawie ewentualnych przewinień dyscyplinarnych o znamionach przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, polegających na wszczęciu i prowadzeniu niedopuszczalnego prawnie postępowania wykonawczego w sprawie rozpoznanej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.

Zobacz komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, sędziego Jakuba Iwańca z 8 stycznia 2024 r.

Wniosek Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z 18 grudnia 2023 r.

20 grudnia 2023

W związku z orzeczeniem Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu z 20 listopada 2023 r. o zmianie uzasadnienia postanowienia Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędzi Sądu Rejonowego w Poznaniu poprzez usunięcie z jego treści sformułowania „… przy odwołaniu się do notoryjnie znanej alienacji sądownictwa dyscyplinarnego w Polsce od reguł procedowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”, publikujemy skan wniosku skierowanego do ww. Sądu o rozstrzygnięcie wątpliwości co do wykonania tego orzeczenia. W uzasadnieniu wniosku, na podstawie spraw prowadzonych przeciwko sędzi, której dotyczyło orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego wskazano konkretne przykłady tego rodzaju alienacji sądownictwa dyscyplinarnego.

Publikujemy skan wniosku skierowanego do Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu  z 18 grudnia 2023 r. o rozstrzygnięcie wątpliwości co do wykonania orzeczenia o zmianie uzasadnienia postanowienia Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędzi Sądu Rejonowego w Poznaniu.

Zobacz skan wniosku z 18 grudnia 2023 r. skierowanego do Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu [PDF]

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego SSA Piotra Schaba w sprawie zakończenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu Sądu Okręgowego.

8 grudnia 2023

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, SSA Piotra Schaba z 07 grudnia 2023 r. w sprawie zakończenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu Sądu Okręgowego.

Zobacz komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego z 07 grudnia
2023 r. [PDF]

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego, SSA Piotra Schaba dotyczący argumentacji zawartej w motywach wyroku Sądu Najwyższego – Izby Odpowiedzialności Zawodowej z dnia 26 października 2023 r. w sprawie o sygnaturze akt I ZSK 10/23.

6 grudnia 2023

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, SSA Piotra Schaba z 06 grudnia 2023 r. dotyczący
argumentacji zawartej w motywach wyroku Sądu Najwyższego – Izby Odpowiedzialności Zawodowej z dnia 26 października 2023 r.
w sprawie o sygnaturze akt I ZSK 10/23.

Zobacz komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego z 06 grudnia
2023 r. [PDF]

Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie SSO Adama Jaworskiego z 1 września 2023 r.

5 września 2023

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie SSO Adama Jaworskiego, dotyczący artykułu redaktora Mariusza Jałoszewskiego p.t. „Sędzia nakazał Gazecie Polskiej przeprosić za okładkę z Wermachtem. Teraz ma dyscyplinarkę” opublikowanego na portalu oko.press w dniu 21 sierpnia 2023 r.

Zobacz komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie SSO Adama Jaworskiego z 1 września 2023 r.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba o skierowaniu do sądu dyscyplinarnego wniosku o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej przeciwko ustalonemu sędziemu Sądu Apelacyjnego

13 lutego 2023

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, sędziego Piotra Schaba z 13 lutego 2023 r. o skierowaniu przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, sędziego Przemysława W. Radzika do sądu dyscyplinarnego wniosku  o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej przeciwko ustalonemu sędziemu Sądu Apelacyjnego, zarzucając mu popełnienie przewinienia dyscyplinarnego o znamionach przestępstwa ściganego z urzędu.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego przeciwko ustalonemu sędziemu Sądu Okręgowego

21 grudnia 2022

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 21 grudnia 2022 r. w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu Sądu Okręgowego w K.