Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie skierowania wniosku o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej Moniki F. – sędzi Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

15 kwietnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowania przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika wniosku do Sądu Apelacyjnego w Lublinie – Sądu Dyscyplinarnego o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej Moniki F., sędzi Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

Obwinionej Monice F. postawiono łącznie 172 zarzuty dyscyplinarne, z czego 168 dotyczy nieusprawiedliwionej nieterminowości w sporządzaniu uzasadnień orzeczeń.