Oświadczenie Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w związku z publikacją medialną na portalu rp.pl

24 lipca 2019

Publikujemy oświadczenie Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 24 lipca 2019 r.

W oświadczeniu Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Piotr Schab wskazuje, że tekst autorstwa Wojciecha Tumidalskiego, opublikowany na portalu rp.pl w dniu 23 lipca 2019 r. (link) zawiera fałszywą informację, że ubiegając się o stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie „dostarczy” on Krajowej Radzie Sądownictwa dokumenty będące w dyspozycji Sądu Okręgowego w Warszawie; stwierdza, że informacja ta nie ma podstaw faktycznych i wzywa do jej niezwłocznego sprostowania.