Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie fałszywych wypowiedzi adwokat Ewy Stępniak

21 sierpnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wypowiedzi adwokat Ewy Stępniak, iż Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych oraz jego Zastępcy – cytując: „stoją za hejtem”, rozumianym, jako działania publicznie przypisywane osobie, deprecjonującej sędziów w mediach społecznościowych.

Stwierdzenia te są fałszywe. Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Piotr Schab wyraża przy tym przekonanie, że celem tak sformułowanych wypowiedzi jest intencjonalne wprowadzenie w błąd opinii publicznej, zmierzające do uwikłania urzędu Rzecznika Dyscyplinarnego w konflikt o charakterze politycznym. Żąda zatem natychmiastowego zaprzestania rozpowszechniania fałszywych informacji – w przeciwnym razie podjęte zostaną adekwatne kroki prawne.