Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie skierowania wniosku o zawieszenie sędziego Olimpii B.-M. w czynnościach służbowych

25 listopada 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 25 listopada 2019 r. w sprawie skierowania w dniu 25 listopada 2019 r. przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika wniosku o zawieszenie w czynnościach służbowych Olimpii B.-M., sędziego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., której wcześniej przedstawiono dwa zarzuty umyślnych przewinień dyscyplinarnych wyczerpujących znamiona przestępstw – zniesławień (por. komunikat z 15 listopada 2019 r.).

Wskazujemy, że, w ocenie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika, wobec ustaleń faktycznych dotyczących działania obwinionej Olimpii B.-M. oraz ich oceny prawnej, nie może budzić wątpliwości, że stojąc pod zarzutami popełnienia dwóch umyślnych przewinień dyscyplinarnych, polegających na wyczerpaniu znamion umyślnych występków z art. 212 § 2 Kodeksu karnego, na granicy wyczerpania znamion ściganych z urzędu przestępstw z art. 226 § 1 Kodeksu karnego w zw. z art. 231a Kodeksu karnego, poprzez kłamliwe pomówienie ustalonych pokrzywdzonych o postępowanie, które mogło poniżyć każdego z nich w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania sprawowanych funkcji publicznych, oczywistym jest, że obwiniona sędzia Olimpia B.-M., bez narażenia na szwank dobra wymiaru sprawiedliwości, nie może w wiarygodny sposób wykonywać obowiązków służbowych.