Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

16 stycznia 2020

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 16 stycznia 2020 r. w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Ireneuszowi L., Barbarze S. i Stanisławie K.

Zarzuty dyscyplinarne przedstawione wyżej wymienionym sędziom dotyczą rażącej i oczywistej obrazy przepisów prawa poprzez sporządzenie i podpisanie pisemnego uzasadnienia wyroku bez zamieszczenia w jego treści elementów wymaganych wskazanymi przepisami prawa. Treść tego uzasadnienia, poza pierwszym zdaniem, w którym wskazano imię i nazwisko wnioskodawcy oraz opisano wyrok, od którego złożył on apelację, nie dotyczyła sprawy, w której uzasadnienie wyroku zostało sporządzone, co stanowiło również uchybienie godności urzędu poprzez naruszenie powagi sprawowanego stanowiska i ujmę godności sędziego wobec niezapoznania się z treścią uzasadnienia przed jego podpisaniem.