Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie czynności wyjaśniających wobec ustalonych sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie

22 października 2021

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 22 października 2021 r. w sprawie podjęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, w oparciu o treść zawiadomień Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, czynności wyjaśniających wobec ustalonych sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie.