Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających dotyczących udziału sędziów w zgromadzeniu KOD

30 listopada 2021

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 30 listopada 2021 r. w sprawie podjęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika czynności wyjaśniających w sprawie sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinień dyscyplinarnych przez ustalonych sędziów, którzy wbrew treści art. 178 ust. 3 Konstytucji, prowadzili działalność publiczną niedającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów w ten sposób, że w dniu 27 listopada 2021 r. w Warszawie wzięli udział w politycznym zgromadzeniu organizacji „Komitet Obrony Demokracji”, gdzie publicznie manifestowali swoje przekonania i poglądy polityczne oraz w aktywny sposób wyrażali aprobatę do wyrażanych tam treści o charakterze politycznym.