Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego, SSA Piotra Schaba dotyczący argumentacji zawartej w motywach wyroku Sądu Najwyższego – Izby Odpowiedzialności Zawodowej z dnia 26 października 2023 r. w sprawie o sygnaturze akt I ZSK 10/23.

6 grudnia 2023

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, SSA Piotra Schaba z 06 grudnia 2023 r. dotyczący
argumentacji zawartej w motywach wyroku Sądu Najwyższego – Izby Odpowiedzialności Zawodowej z dnia 26 października 2023 r.
w sprawie o sygnaturze akt I ZSK 10/23.

Zobacz komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego z 06 grudnia
2023 r. [PDF]