Oświadczenie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Przemysława W. Radzika w sprawie działań sędzi Anny Bator-Ciesielskiej, destabilizujących porządek prawny RP

2 września 2019

Publikujemy oświadczenie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika z 2 września 2019 r. w sprawie działań sędzi Sądu Okręgowego w Warszawie Anny Bator-Ciesielskiej, które godzą w konstytucyjny porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej.