Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z 29 kwietnia 2024 r.

29 kwietnia 2024

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z 29 kwietnia 2024 r. dotyczący tekstu opublikowanego na portalu OKO.press dnia 28 kwietnia 2024 roku, p.t. „Schab ściga sędziów z Poznania i straszy zarzutami karnymi. Za apel o rezygnację prezesa od Ziobry” oraz zamieszczamy skan pisma Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, Mateusza Bartoszka z 14 grudnia 2023 r.

Zobacz:

komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z 29 kwietnia 2024 r. oraz

skan pisma Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, Mateusza Bartoszka z 14 grudnia 2023 r.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, SSA Piotra Schaba z 22 kwietnia 2024 r.

22 kwietnia 2024

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z 22 kwietnia 2024 r. w związku z tekstem autorstwa Mariusza Jałoszewskiego, zamieszczonym dnia 19 kwietnia 2024 r. na portalu OKO. press pod tytułem „Schab znowu ściga niezależnych sędziów. Robi dyscyplinarkę sędzi Barańskiej – Małuszek z Iustitii”.

Zobacz:

komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z 22 kwietnia 2024 r.

Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie SSO Adama Jaworskiego z 15 kwietnia 2024 r.

15 kwietnia 2024

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie SSO Adama Jaworskiego zawierający informację o wyroku nakazowym Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie z 4 kwietnia 2024 r.

Zobacz komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie SSO Adama Jaworskiego z 15 kwietnia 2024 r.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z 3 kwietnia 2024 r.

3 kwietnia 2024

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z 3 kwietnia 2024 r. w związku z wprowadzającym w błąd opinię publiczną artykułem redaktora Łukasza Woźnickiego zatytułowanym „Akta w ukryciu”, opublikowanym w Gazecie Wyborczej w dniu 2 kwietnia 2024 r. oraz zamieszczamy skan pisma Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z 11 marca 2024 r. skierowanego do Ministra Sprawiedliwości, Adama Bodnara.

Zobacz:

komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z 3 kwietnia 2024 r. oraz

skan pisma Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z 11 marca 2024 r. skierowanego do Ministra Sprawiedliwości, Adama Bodnara.

Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, sędziego Jakuba Iwańca z 29 stycznia 2024 r.

29 stycznia 2024

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, sędziego Jakuba Iwańca z 29 stycznia 2024 r. dotyczący powołania nadzwyczajnego Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości do prowadzenia sprawy SD 1/24, w której podjął i prowadzi czynności wyjaśniające dotyczące prowadzenia niedopuszczalnego prawnie postępowania wykonawczego w sprawie rozpoznanej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.

Zobacz komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, sędziego Jakuba Iwańca z 29 stycznia 2024 r.

Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, SSA Przemysława W. Radzika z 15 stycznia 2024 r.

16 stycznia 2024

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, SSA Przemysława W. Radzika z 15 stycznia 2024 r. dotyczący podjęcia z urzędu czynności wyjaśniających w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego z art. 107 § 1 pkt 1 i 5 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.) przez ustalonego sędziego Sądu Okręgowego.

Zobacz: Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych SSA Przemysława W. Radzika z 15 stycznia 2024 r.

Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, sędziego Jakuba Iwańca z 8 stycznia 2024 r.

9 stycznia 2024

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, sędziego Jakuba Iwańca z 8 stycznia 2024 r. dotyczący podjęcia z urzędu czynności wyjaśniających w sprawie ewentualnych przewinień dyscyplinarnych o znamionach przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, polegających na wszczęciu i prowadzeniu niedopuszczalnego prawnie postępowania wykonawczego w sprawie rozpoznanej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.

Zobacz komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, sędziego Jakuba Iwańca z 8 stycznia 2024 r.

Wniosek Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z 18 grudnia 2023 r.

20 grudnia 2023

W związku z orzeczeniem Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu z 20 listopada 2023 r. o zmianie uzasadnienia postanowienia Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędzi Sądu Rejonowego w Poznaniu poprzez usunięcie z jego treści sformułowania „… przy odwołaniu się do notoryjnie znanej alienacji sądownictwa dyscyplinarnego w Polsce od reguł procedowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”, publikujemy skan wniosku skierowanego do ww. Sądu o rozstrzygnięcie wątpliwości co do wykonania tego orzeczenia. W uzasadnieniu wniosku, na podstawie spraw prowadzonych przeciwko sędzi, której dotyczyło orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego wskazano konkretne przykłady tego rodzaju alienacji sądownictwa dyscyplinarnego.

Publikujemy skan wniosku skierowanego do Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu  z 18 grudnia 2023 r. o rozstrzygnięcie wątpliwości co do wykonania orzeczenia o zmianie uzasadnienia postanowienia Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędzi Sądu Rejonowego w Poznaniu.

Zobacz skan wniosku z 18 grudnia 2023 r. skierowanego do Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu [PDF]

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego SSA Piotra Schaba w sprawie zakończenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu Sądu Okręgowego.

8 grudnia 2023

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, SSA Piotra Schaba z 07 grudnia 2023 r. w sprawie zakończenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu Sądu Okręgowego.

Zobacz komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego z 07 grudnia
2023 r. [PDF]