Oświadczenie Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba

26 sierpnia 2020

Całkowicie nieprawdziwa jest informacja zawarta w publikacji Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia z dnia 24 sierpnia 2020 roku dotycząca powołania Pani Anny Gąsior – Majchrowskiej – sędzi Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim – do pełnienia funkcji zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim.

Powołanie to stanowiło czynność Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych powziętą dnia 28 października 2019 roku. Publiczne stwierdzenie, iż Pani Anna Gąsior – Majchrowska powołana została do pełnienia tej funkcji, cytując: „przez szefa jednej z partii politycznej” jest jaskrawą, niegodziwą próbą posługiwania się fałszem w celu wywarcia wpływu na czynności służbowe sędzi A. Gąsior – Majchrowskiej. Wyrażam przy tym przekonanie, że dążenie do aktywizacji opinii publicznej przeciw działaniom zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim, realizowane z posłużeniem się fałszem, nielicującym z godnością sędziego pozostanie bezskuteczne.

(-) SSA Piotr Schab
Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych