Komunikat

23 grudnia 2020

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana Sędziego Marcina Borowiaka
Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego
przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu

Rodzinie i Bliskim Pana Sędziego składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych
Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych