Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie zakończenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu Jarosławowi O.

10 marca 2021

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 10 marca 2021 r. dot. zakończenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Jarosławowi O., sędziemu Sądu Okręgowego, który, zgodnie z treścią komunikatu, w dniu 18 stycznia 2020 r., nie zachowując powściągliwości w korzystaniu z mediów społecznościowych, znieważył Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę w ten sposób, że na serwisie społecznościowym „Twitter” jako użytkownik „@jaroochocki” zamieścił wpis o treści: „Panie Duda! Piszę to z całą odpowiedzialnością. Jest pan złym człowiekiem, marnym prezydentem, ziającym nienawiścią w imię swoich doraźnych  i partyjnych, politycznych celów. Szkodzi pan Polsce! Sędzia Jarosław Ochocki”, przez co naruszył m. in. art. 178 ust. 3 Konstytucji w zakresie zakazu prowadzenia działalności publicznej nie dającej się pogodzić z niezależnością sądów i niezawisłością sędziów.