Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Michała Lasoty ws. postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędzi Paulinie A.

14 marca 2022

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Michała Lasoty z 14 marca 2022 r. dotyczący postępowania dyscyplinarnego przeciwko Paulinie A., sędzi Sądu Apelacyjnego w Warszawie.