Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w związku z orzeczeniem IOZ SN w sprawie o sygn. II ZZ 6/22

18 listopada 2022

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 18 listopada 2022 r. w związku z treścią uzasadnienia postanowienia Sądu Najwyższego Izby Odpowiedzialności Zawodowej z 17 listopada 2022 r. w sprawie o sygn. akt II ZZ 6/22.