Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, SSA Przemysława W. Radzika z 15 stycznia 2024 r.

16 stycznia 2024

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, SSA Przemysława W. Radzika z 15 stycznia 2024 r. dotyczący podjęcia z urzędu czynności wyjaśniających w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego z art. 107 § 1 pkt 1 i 5 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.) przez ustalonego sędziego Sądu Okręgowego.

Zobacz: Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych SSA Przemysława W. Radzika z 15 stycznia 2024 r.