Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Juszczyszyna

10 lutego 2020

Publikujemy prawomocną uchwałę Sądu Najwyższego – Izby Dyscyplinarnej z 04 lutego 2020 r., sygn. II DO 1/20, zmieniającą uchwałę Sądu Najwyższego – Izby Dyscyplinarnej z 23 grudnia 2019 r., sygn. I DSS 1/19, w ten sposób, że zawieszającą Pawła Juszczyszyna, sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie, w czynnościach służbowych i obniżającą mu wynagrodzenie na czas trwania zawieszenia, wraz z uzasadnieniem.

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych otrzymał publikowany odpis rzeczonej uchwały od Sądu Najwyższego. Orzeczenia sądów stanowią informację publiczną. W treści uchwały anonimizacji poddano dane osób fizycznych niepełniących funkcji publicznych.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba dotyczący wyroku Sądu Najwyższego w sprawie sędziego Roberta W.

14 marca 2019

Informuję, że wyrokiem z dnia 14 marca 2019 r., w sprawie o sygn. I DSK 10/18, Sąd Najwyższy – Izba Dyscyplinarna, przy udziale Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziów Przemysława W. Radzika i Michała Lasoty, po rozpoznaniu sprawy dyscyplinarnej sędziego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Roberta W., uznał go za winnego obydwu zarzucanych mu przewinień dyscyplinarnych, polegających na uchybieniu godności urzędu przez dopuszczenie się kradzieży mienia, w postaci sprzętu elektronicznego, takiego jak m. in. głośniki przenośne, kable, pendrive’y, o łącznej wartości ponad 4 tys. złotych, i za każde z nich wymierzył mu karę złożenia z urzędu, orzekając jednocześnie karę łączną złożenia z urzędu.

Wyrok Sądu Najwyższego, co do winy i co do kary, jest zgodny z wnioskiem Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika, wyrażonym na rozprawie dnia 8 marca 2019 r.

Orzeczenie jest nieprawomocne.

(-) SSO Piotr Schab
Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych