Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Przemysława W. Radzika w sprawie podjęcia wstępnych czynności wyjaśniających dotyczących możliwych nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa

12 lipca 2019

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika z 12 lipca 2019 r. w sprawie podjęcia wstępnych czynności wyjaśniających dotyczących możliwych nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych sędziów Leszka Mazura i Ewy Łapińskiej, członków Krajowej Rady Sądownictwa.