Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Michała Lasoty w sprawie prowadzenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Dorocie Z. – sędziemu Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku

11 lipca 2019

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Michała Lasoty z 11 lipca 2019 r. w sprawie prowadzenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Dorocie Z., sędzi Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku.