Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia kolejnego postępowania dyscyplinarnego przeciwko Bartłomiejowi S., sędziemu Sądu Rejonowego w Sulęcinie

30 sierpnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Michała Lasotę zarzutu dyscyplinarnego Bartłomiejowi S., sędziemu Sądu Rejonowego w Sulęcinie.

Jest to już drugie postępowanie dyscyplinarne przeciwko sędziemu Bartłomiejowi S., prowadzone w związku z jego nieusprawiedliwionym niestawiennictwem na wezwanie w charakterze świadka. O pierwszym postępowaniu Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych informował w komunikacie z 8 sierpnia 2019 r.