Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom Waldemarowi Z. i Olimpii B.-M., niestosującym się do nakazu powściągliwego korzystania z mediów społecznościowych

28 sierpnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom niestosującym się do nakazu powściągliwego korzystania z mediów społecznościowych.

Wszczęte postępowania dyscyplinarne dotyczą Waldemara Z., sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie i Olimpii B.-M., sędzi Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.