Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w przedmiocie podjęcia czynności wyjaśniających w sprawie sędzi Anny Bator-Ciesielskiej

3 września 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 3 września 2019 r. w przedmiocie podjęcia czynności wyjaśniających zmierzających do ustalenia, czy postępowanie Anny Bator-Ciesielskiej, sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie, dotyczące sposobu procedowania, oświadczeń i podejmowanych przez nią decyzji w trakcie rozprawy odwoławczej w dniu 30 sierpnia 2019 r., w sprawie o sygn. X Ka 645/19 tego Sądu, mogło stanowić o wyczerpaniu przez nią znamion przewinień dyscyplinarnych z art. 107 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych.