Oświadczenie Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie nawołującego do łamania prawa stanowiska SSP „Iustitia”

3 września 2019

Publikujemy oświadczenie Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 3 września 2019 r. dotyczące stanowiska Zarządu SSP „Iustitia” w sprawie postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz jego Zastępców sędziów Przemysława W. Radzika i Michała Lasotę, które przeczy ustawie i w którym zamieszczone wezwanie sędziów do nieuczestniczenia w czynnościach prowadzonych przez Rzecznika Dyscyplinarnego bądź jego Zastępców nawołuje wprost do łamania prawa.