Stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie braku podstaw do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, w przedmiocie czynności prowadzonych w jednej ze spraw Sądu Okręgowego w Elblągu

22 października 2019

Publikujemy stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 22 października 2019 r. w sprawie braku podstaw do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, w przedmiocie czynności prowadzonych przez sędziego Michała Lasotę w sprawie Sądu Okręgowego w Elblągu, sygn. akt II K 56/18.