Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowań dyscyplinarnych przeciwko pięciorgu sędziów, w związku z nieusprawiedliwionym niestawiennictwem na przesłuchania

8 listopada 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 8 listopada 2019 r. w sprawie wszczęcia w dniu 8 listopada 2019 r. przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika postępowań dyscyplinarnych przeciwko:

– Krystianowi M., sędziemu Sądu Okręgowego w Katowicach,

– Monice C., sędziemu Sądu Rejonowego w Opolu,

– Katarzynie K., sędziemu Sądu Rejonowego w Oleśnie,

– Monice F., sędziemu Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

– Bartłomiejowi S., sędziemu Sądu Rejonowego w Sulęcinie.

Przedstawione wyżej wymienionym sędziom zarzuty dyscyplinarne dotyczą przewinień dyscyplinarnych polegających przede wszystkim na nieusprawiedliwionym niestawiennictwie na wezwanie Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, w charakterze świadka, mimo prawidłowego wezwania. Niektórym z wyżej wymienionych sędziów przedstawiono także inne zarzuty.