Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Juszczyszyna

10 lutego 2020

Publikujemy prawomocną uchwałę Sądu Najwyższego – Izby Dyscyplinarnej z 04 lutego 2020 r., sygn. II DO 1/20, zmieniającą uchwałę Sądu Najwyższego – Izby Dyscyplinarnej z 23 grudnia 2019 r., sygn. I DSS 1/19, w ten sposób, że zawieszającą Pawła Juszczyszyna, sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie, w czynnościach służbowych i obniżającą mu wynagrodzenie na czas trwania zawieszenia, wraz z uzasadnieniem.

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych otrzymał publikowany odpis rzeczonej uchwały od Sądu Najwyższego. Orzeczenia sądów stanowią informację publiczną. W treści uchwały anonimizacji poddano dane osób fizycznych niepełniących funkcji publicznych.