Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Przemysława Radzika w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających

4 sierpnia 2020

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika z 4 sierpnia 2020 r. w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinień dyscyplinarnych, polegających na naruszeniu art. 178 ust. 3 Konstytucji przez sędziów, będących członkami zarządu organizacji o nazwie Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, poprzez podjęcie działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w postaci zakwestionowania w dokumencie Stanowisko Zarządu SSP Iustitia z dnia 3 sierpnia 2020 r. dotyczące uchwały o stwierdzeniu ważności wyboru Prezydenta RP legalności i skuteczności powołania sędziów orzekających w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, a w dalszej kolejności na zakwestionowaniu legalności uchwały Sądu Najwyższego z 3 sierpnia 2020 r. o ważności wyboru Andrzeja Sebastiana Dudy na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, dokonanego 12 lipca 2020 r., w konsekwencji na zakwestionowaniu legalności umocowania konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej poprzez negację ważności wyboru Prezydenta przez Sąd Najwyższy.