Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu, znajdującemu się w stanie po użyciu alkoholu, w związku ze znieważaniem funkcjonariusza Policji

29 kwietnia 2022

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu Sądu Apelacyjnego w związku ze znieważeniem przez rzeczonego sędziego, znajdującego się stanie po użyciu alkoholu, funkcjonariusza Policji podczas i w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych.