Oświadczenie Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych SSA Piotra Schaba i jego Zastępców SSA Przemysława W. Radzika i SSO Michała Lasoty

25 kwietnia 2022

Publikujemy oświadczenie Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba i jego Zastępców sędziów Przemysława W. Radzika i Michała Lasoty z 25 kwietnia 2022 r.