Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba o skierowaniu do sądu dyscyplinarnego wniosku o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej przeciwko ustalonemu sędziemu Sądu Apelacyjnego

13 lutego 2023

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, sędziego Piotra Schaba z 13 lutego 2023 r. o skierowaniu przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, sędziego Przemysława W. Radzika do sądu dyscyplinarnego wniosku  o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej przeciwko ustalonemu sędziemu Sądu Apelacyjnego, zarzucając mu popełnienie przewinienia dyscyplinarnego o znamionach przestępstwa ściganego z urzędu.