Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego przeciwko ustalonemu sędziemu Sądu Okręgowego

21 grudnia 2022

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 21 grudnia 2022 r. w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu Sądu Okręgowego w K.