Wniosek Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z 18 grudnia 2023 r.

20 grudnia 2023

W związku z orzeczeniem Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu z 20 listopada 2023 r. o zmianie uzasadnienia postanowienia Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędzi Sądu Rejonowego w Poznaniu poprzez usunięcie z jego treści sformułowania „… przy odwołaniu się do notoryjnie znanej alienacji sądownictwa dyscyplinarnego w Polsce od reguł procedowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”, publikujemy skan wniosku skierowanego do ww. Sądu o rozstrzygnięcie wątpliwości co do wykonania tego orzeczenia. W uzasadnieniu wniosku, na podstawie spraw prowadzonych przeciwko sędzi, której dotyczyło orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego wskazano konkretne przykłady tego rodzaju alienacji sądownictwa dyscyplinarnego.

Publikujemy skan wniosku skierowanego do Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu  z 18 grudnia 2023 r. o rozstrzygnięcie wątpliwości co do wykonania orzeczenia o zmianie uzasadnienia postanowienia Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędzi Sądu Rejonowego w Poznaniu.

Zobacz skan wniosku z 18 grudnia 2023 r. skierowanego do Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu [PDF]