Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom orzekającym w stanie wojennym

26 lipca 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba w sprawie prowadzenia postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom orzekającym w stanie wojennym.

W komunikacie Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Piotr Schab wskazuje, że w oparciu o materiały uzyskane w toku śledztw Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziowie Przemysław W. Radzik i Michał Lasota prowadzą postępowania dyscyplinarne przeciwko odpowiednio sędziom Remigiuszowi C. (Sąd Okręgowy w Olsztynie) i Andrzejowi W. (Sąd Rejonowy w Wejherowie).

Zarzucone obwinionym sędziom przewinienia dyscyplinarne, związane z wzięciem udziału w poważnych prześladowaniach i represjach z przyczyn politycznych, nie podlegają przedawnieniu, jako wypełniające jednocześnie znamiona zbrodni komunistycznych i zbrodni przeciwko ludzkości.