Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w przedmiocie prawomocności postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziom Przemysławowi W. Radzikowi i Monice Zawartowskiej

26 lipca 2019

Informuję, że postanowienie Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z dnia 30 maja 2019 roku, sygn. RDSP 711-40,41/19 o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Przemysława W. Radzika – Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim oraz wobec sędzi Moniki Zawartowskiej – Wiceprezes tego Sądu, wydane w następstwie czynności wyjaśniających prowadzonych na żądanie Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 3 kwietnia br. jest prawomocne wobec niezaskarżenia tego orzeczenia przez podmioty uprawnione.

(-) SSO Piotr Schab
Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych

Zobacz postanowienie Rzecznika Dyscyplinarnego z dnia 30 maja 2019 r. [PDF]