Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Dorocie L., sędziemu Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

1 sierpnia 2019

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba z 1 sierpnia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Dorocie L., sędzi Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi.

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik przedstawiłem obwinionej Dorocie L. zarzut dyscyplinarny uchybienia godności urzędu polegającego na tym, że rażąco uchybiając terminowi na podjęcie czynności w sprawie, w związku z ustaleniami kuratora sądowego przeprowadzonymi w drodze wywiadu środowiskowego dotyczącymi małoletniej, wskazującymi na zasadność wszczęcia postępowania w przedmiocie władzy rodzicielskiej Joanny K. i Krzysztofa B. wobec tej małoletniej, przez swą opieszałość doprowadziła do ponad 7-miesięcznej bezczynności w przedmiotowym postępowaniu, skutkującej dopuszczeniem do sytuacji przebywania dwuletniego dziecka w warunkach stwarzających realne zagrożenie dla jego zdrowia i życia, w wyniku nieprawidłowego sprawowania wobec niej władzy rodzicielskiej przez jej rodziców, co doprowadziło do konieczności interwencji pracownika Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.