Wniosek o wyłączenie sędziego sprawozdawcy w sprawie obwinionego sędziego Jarosława Ochockiego

10 czerwca 2021

Publikujemy wniosek Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika o wyłączenie sędziego sprawozdawcy Andrzeja Michór w sprawie ASD 1/21 Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu przeciwko obwinionemu sędziemu Jarosławowi Ochockiemu.

Wyżej wymienionemu obwinionemu przedstawiono zarzut popełnienia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na tym, że 18 stycznia 2020 r. nie zachowując powściągliwości w korzystaniu z mediów społecznościowych znieważył Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę w ten sposób, że na serwisie społecznościowym „Twitter” jako użytkownik „@jaroochocki” zamieścił wpis o treści: „ Panie Duda! Piszę to z całą odpowiedzialnością. Jest pan złym człowiekiem, marnym prezydentem, ziającym nienawiścią w imię swoich doraźnych i partyjnych, politycznych celów. Szkodzi pan Polsce! Sędzia Jarosław Ochocki”, przez co naruszył art. 178 ust. 3 Konstytucji w zakresie zakazu prowadzenia działalności publicznej nie dającej się pogodzić z niezależnością sądów i niezawisłością sędziów oraz art. 82 § 1 ustawy Prawo o wyroju sądów powszechnych w zakresie obowiązku postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim, w tym w szczególności stania na straży prawa i kierowania się zasadami godności i uczciwości w służbie i poza nią, co stanowiło uchybienie godności urzędu oraz naruszało zasady etyki zawodowej określonym w § 2, § 4, § 5 ust 2, § 10, 16 i 23 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych.