Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba w związku z tekstem Małgorzaty Kryszkiewicz pt. „Kosztowni Rzecznicy Dyscyplinarni” (DGP)

18 maja 2021

Publikujemy komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba odnoszący się do opublikowanego w Dzienniku Gazecie Prawnej (DGP) z 18 maja 2021 r. tekstu Małgorzaty Kryszkiewicz pt. „Kosztowni Rzecznicy Dyscyplinarni”.