Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Przemysława W. Radzika

7 lutego 2022

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika z 7 lutego 2022 r. dotyczący skierowania do sądu dyscyplinarnego wniosku o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej przeciwko Maciejowi F., sędziemu Sądu Okręgowemu w K., oraz postanowienia o uzupełnieniu postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego i przedstawieniu zarzutów dyscyplinarnych Adamowi S., sędziemu Sądu Okręgowego w C.