Stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, SSA Piotra Schaba w sprawie opracowania p.t. „Wymiar sprawiedliwości pod presją. Represje jako metoda walki o przejęcie kontroli nad władzą sądowniczą i prokuraturą w Polsce w latach 2015-2023”od redakcją Jakuba Kościerzyńskiego.

20 maja 2024

Zobacz:

Publikujemy Stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, SSA Piotra Schaba w sprawie opracowania p.t. „Wymiar sprawiedliwości pod presją. Represje jako metoda walki o przejęcie kontroli nad władzą sądowniczą i prokuraturą w Polsce w latach 2015-2023” pod redakcją Jakuba Kościerzyńskiego.

Stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, SSA Piotra Schaba z 20 maja 2024 r.