Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Przemysława W. Radzika w sprawie skierowania wniosku o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej Moniki F. – sędzi Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

4 lipca 2019

Publikujemy komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława W. Radzika z 4 lipca 2019 r. w sprawie zakończenia postępowania dyscyplinarnego i skierowania do Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu wniosku o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej Moniki F. – sędzi Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

Sędzi Monice F. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik zarzucił, że „uchybiła [ona] godności urzędu przez niezgodnie z przeznaczeniem wykorzystanie udzielonego jej zaświadczenia lekarskiego […] o niezdolności do pracy w okresie od 17 grudnia 2018 r. do 21 grudnia 2018 r., poprzez udział, w dniach 18 grudnia 2018 r. i 19 grudnia 2018 r. w wycieczce do Danii, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, celem spotkania z członkami tamtejszych stowarzyszeń sędziowskich, czym naruszyła wynikający z art. 82 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych obowiązek postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim […]”.